Javne rasprave

POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u) općine Posušje za period od 2016-2026.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI  NAČELNIK
Broj: 01-527+1/16
Posušje: 12.1.2017.god.


Nas temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10, i članka 28. Stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje, broj: 07/08, 14/08, 2/10,4/11, 6/11,5/12, 6/12,5/14,6/14,9/14,i 3/15) Općinski Načelnik općine Posušje, objavljuje:

 

POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u)  općine Posušje
za period od 2016-2026.god.

Opširnije...

Poziv na javnu raspravu - Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

Broj: 01-02-189/16                   
Posušje, 22.12.2016. godine
     


Predmet: Poziv na javnu raspravu


Sukladno Zaključku o prihvaćanju Nacrta Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje i provođenje javne rasprave broj:01-02-189/16 od 22.12.2016. godine Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća provodi javnu raspravu o  Nacrtu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje. Javna rasprava će trajati 15 dana i to od 28.12.2016. godine do 11.1.2017. godine.
U toku trajanja javne rasprave predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, udruge građana, predstavnici političkih stranaka i drugi zainteresirani subjekti mogu podnijeti svoje prijedloge, primjedbe i  mišljenja na Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje.
Svoje prijedloge dostavite na adresu: Općinsko vijeće općine Posušje
                                                             

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
Ul. fra Grge Martića 30
88240 Posušje

PREDSJEDNIK
Ivan Bešlić

Nacrt možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.posusje.ba/images/doc/Opcina/2016/NACRT Izmjene Statuta 2016.pdf

Obavijest o produžetku Javne rasprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka  
Općina Posušje
Općinski načelnik
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove,  katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
                                

Opširnije...

Obavijest: Produžava se javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

Općina Posušje

Općinski načelnik

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove,

katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Broj: 04 - 23 - 417 / 12

Posušje, 25.05.2016.

OBAVIJEST

Produžava se javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje u trajanju od 25.05.2016. godine do (uključivo) 27.06.2016. godine.

Opširnije...

Prostorni plan Općine Posušje od 2012. do 2032. godine

Nacrt prostornog plana Općine Posušje možete pogledati klikom na link ispod:

www.posusje.ba/images/doc/St_Web/NPP_Posušje_2016-03-29.pdf

Opširnije...

Poziv na prezentaciju i javnu raspravu o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje

Bosna i  Hercegovina
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Opširnije...

Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi vezanoj uz Nacrt proračuna općine Posušje za 2016. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohe rcegovačka
Općina Posušje
Općinsko vijeće


Na temelju Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-14-162/15 od 03.12. 2015. godine,te na temelju članka 100.Statuta općine
Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje,broj: 1/08,8/08 i 2/10“),općinski načelnik upućuje

Opširnije...

Javni poziv na sastanak

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE,

GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR

Javni poziv na sastanak

Opširnije...

Poziv na sudjelovanju u izradi Strategije općine Posušje za razdoblje 2014.-2024.

Temeljem Zaključka Općinskog vijeća Posušje broj: 01-28-37/14 od 12.3.2014.god. o prihvaćanju Nacrta Strategije razvitka općine Posušje za period od 2014 god i provođenju javne rasprave o nacrtu Strategije razvitka općine Posušje koja će trajati od 01.4.2014. god do 1.5.2014.god.

Opširnije...

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja