JP Vodovod d.o.o. Posušje

Naziv javne ustanove: JP Vodovod d.o.o. Posušje

Adresa: Fra Grge Martića 42 ; 88240 Posušje

MB: 4272322130001

Direktor/ Ravnatelj: Frano Lebo

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak ; 07.00-15.00h

Telefon za građane: 039/680-815;681-984;

E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): Mobitel za građane: ( kontakt osoba za građane):

Nadležnosti : skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada;

Raspored odvoza smeća:

DAN
Prikupljanje otpada po naseljima
PONEDJELJAK

Šumski gaj
Gaj
Ograde
Omari
Procip


UTORAK Rastovača
Sjeverna obilaznica
Bakule
Durmišuša
Gornji Jukići
Rastovačko polje
Marasov brig
SRIJEDA Meljakuša 1,2,3
Vojuša
Carski gaj
Brig
Batin
Vranić
Broćanac
ČETVRTAK Šege
Osoje
Kovači
Donji Jukići
Jukića okuč
Šegina ograda
Šušnjari
Bage
Zlopaše
Karamatići
Gradac
Lipovice
PETAK Čitluk
Vinjani
Vir
Zagorje
Podbila
Podzavelim

 

 

Cjenik usluga, priključaka / naknada

 

CIJENA VODE :

za fizička osobe , cijena vode iznosi 1,25 KM/m3,
za pravne osobe, cijena vode iznosi  2,00 KM/m3.

Osim navedenih cijena korisnici plaćaju i mjesečnu naknadu za održavanje mjernog mjesta,u iznosu  od  2,50 KM –  43,00 KM, ovisno o profilu vodomjera koji koriste ( 15-100 mm). Usto, korisnici plaćaju i posebnu vodnu naknadu za korištenje vode i posebnu vodnu naknadu za zaštitu voda, u iznosu od 0,01 KM/m3 i 0,04KM/m3, respektivno.

Navedene cijene su bez PDV-a.

CIJENE ODVOZA SMEĆA :

Za domaćinstvo sa 1-2 člana: 8,00 KM mjesečno
Za domaćinstvo sa 3 i više članova: 12,00 KM mjesečno

Za pravne osobe:
12,00 KM mjesečno,
Ili ukoliko se radi o većim količinama komunalnog otpada odvoz putem kontejnera, cijena odvoza jednog kontejnera od 1100 L 29,70 KM

Navedene cijene su bez PDV-a.

Godišnje izvješće za 2014. godinu.

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja