Služba za branitelje iz domovinskog rata

Rukovoditelj službe: Ljubo Gavran dipl. ing. strojarstva
Tel: 039/681 159


 

Djelokrug rada Službe


Služba za branitelje iz Domovinskog rata obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu vojnih invalida, zaštitu članova obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu,
- izgradnja, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobova poginulih branitelja,
- nadzire i osigurava namjensko trošenje sredstava,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja