Služba za financije

Rukovoditelj službe: Bernardin Bakula dipl. oec.
Tel:039/685 561


 

Djelokrug rada Službe


Služba za financije obavlja slijedeće poslove i zadatke:

- izrađuje prijedlog proračuna općine,
- izrađuje završni račun proračuna općine,
- vodi financijsko knjigovodstvo za sve službe uprave,
- sastavlja periodične i završne račune za službe za upravu,
- prati izvršenje prihoda općinskog proračuna i kontrolira trošenje sredstava,
- obavlja poslove obračuna osobnih dohodaka, putnih troškova i sl. za potrebe općinskih službi,
- prati i proučava zakonske i podzakonske akte koji su dužni primjenjivati na poslu, upućuje na praćenje i primjenu istih,
- obavlja poslove u svezi javni nabavi,
- vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost i po nalogu Načelnika i pomoćnika načelnika.
 

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja