Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rukovoditelj: Ivanka Arapović Galić Dipl. iur.
Tel: 039/685 528
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Djelokrug rada Službe


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- samostalno vodi upravni postupak i rješava u prvostupanjskom upravnom postupku o pravima iz oblasti rada i radnih odnosa,
- vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, knjige državljana i izdaje izvatke iz    istih,
- vodi postupak zaključenja braka,
- obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
- otprema i prima podneske fizičkih i pravnih osoba i dostavlja ih službama na rješavanje,
- obavlja poslove biračkih popisa-registracije, preregistracije i brisanja birača,
- informira javnost u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,
- obavlja poslove kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima,
- obavlja sve personalne poslove kao i poslove u oblasti radnih odnosa za sve uposlene službenike i namještenike službi za upravu,
- izvršava upravne i druge poslove iz oblasti građanskih stanja, vođenje biračkih popisa,
- ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama,
- vodi poslove arhive službi za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,
- obavlja poslove vozača za potrebe službi i Općinskog vijeća,
- tipka i umnožava materijale za potrebe službi i Općinskog vijeća,
- dostavlja i uručuje pošiljke za potrebe Načelnika, Općinskog vijeća i službi za upravu,
- obavlja poslove čišćenja i održavanja zgrade općine,
- prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture i športa,
- brine o provedbi zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata Federacije, Županijskih i Općinskih tijela iz oblasti prosvjete, kulture i športa,
- prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite pučanstva, a koji su propisima stavljeni u nadležnost općine,
- prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti socijalne skrbi i obitelji,
- samostalno obavlja poslove vezano za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
- obavlja poslove vezano za glazbene, informativne i književne aktivnosti,
- vodi aktivnosti u svezi razvoja športa i tjelesne kulture,
- obavlja poslove izrade kriterija i dodjele studentskih stipendija i kredita,
- surađuje s kulturno-umjetničkim društvima i udrugama,
- koordinira rad humanitarnih udruga,
- obavlja i druge poslove koje ne spadaju u nadležnost niti jedne druge službe,
- vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost.
 

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja