Priopćenja

J A V N I P O Z I V za dostavu prijedloga projekata za ažurirani PKI Općine Posušje za 2017. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI  NAČELNIK
Tim za ažuriranje postojećeg Programa kapitalnih investicija (PKI) Općine Posušje.

Broj: 01- 902/2016.god.
Posušje; 06.12.2016.god.


Na temelju Zaključka Tima za PKI Općine Posušje, sa  radnog sastanka održanog 05.12.2016.god. a u cilju ažuriranja Programa kapitalnih investicija u općini Posušje za 20117. godinu upućuje se:


J A V N I    P O Z I V
Za dostavu prijedloga projekata za ažurirani PKI
Općine Posušje  za 2017. godinu

Opširnije...

Obavijest o dijagnostičkom ispitivanju životinja

Iz Ministarstva gospodarstva ŽZH Obavješćuju vlasnike goveda, ovaca i koza koja nisu u sustavu otkupa mlijeka, kao i vlasnike pastirskih pasa kako su obvezni izvršiti dijagnostičko ispitivanje (vađenje krvi) odnosnih životinja na brucelozu do kraja tekuće godine.

Opširnije...

Obavijest o održavanju lokalnih izbora

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Opširnije...

Započela obuka članova biračkih odbora na području općine Posušje

Posušje, 15.9.2016.

Od utorka se svakodnevno provodi obuka predsjednika, njihovih zamjenika te budućih članova biračkih odbora za područje općine Posušje na predstojećim listopadskim lokalnim izborima.

Opširnije...

Obavijest Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove , katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša - Odsjeka za katastar

OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove , katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za katastar
Broj: 04-30-4-14/16.

Opširnije...

Zakazana 35. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-104/16

Opširnije...

Upozorenje građanima zbog povećane požarne opasnosti i rizika od požara na prostoru općine Posušje

Svako nesavjesno loženje (paljenje) vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti 150 m od šume, u blizini elektro vodova i stupova, dalekovoda, stambenih naselja naročito noću i za vrijeme vjetra, nije dopušteno i može dovesti do nesagledivih posljedica po ljude i materijalna dobra.

S tim u svezi apeliramo na svijest svih građana, pravnih osoba i drugih subjekata na provođenje odgovarajućih mjera i aktivnost zaštite od požara, kako na otvorenom prostoru tako i u građevinama.

Opširnije...

Imenovan Savjet za izradu Prostornog plana općine Posušje

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKI  NAČELNIK

 Broj:01-286/14.

Posušje, 13.5.2014. godine

Opširnije...

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja