Prijava (zahtjev) za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

 


Puni naziv obrasca:

Prijava (zahtjev) za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih


Nadležna organizacijska jedinica:
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:
1. Potvrda o smrti
2. Uvjerenje o posljednjem prebivalištu
3. Vjenčani list
4. 12,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i 14. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)
 

Kontakt podaci:
Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):
 

Naknade za plaćanje:
 

Napomene:
 

Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

www.posusje.ba/images/doc/Formulari/Prijava (zahtjev) za naknadni  upis u MKU 1.doc

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

www.posusje.ba/images/doc/Formulari/Prijava (zahtjev) za naknadni  upis u MKU.pdf