Prijava (zahtjev) za naknadni upis u MKR građana BiH koji imaju državljanstvo BiH

 


Puni naziv obrasca:

Prijava (zahtjev) za naknadni upis u MKR građana BiH koji imaju državljanstvo BiH


Nadležna organizacijska jedinica:
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:
  1. Međunarodni izvadak iz MKR ili izvadak iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
  2. Uvjerenje o državljanstvu
  3. Potvrda o prebivalištu
  4. Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti (sastavlja se prilikom podnošenja zahtjeva)
  5. 12,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i 14. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)

Kontakt podaci:
Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):
 

Naknade za plaćanje:
 

Napomene:
 

Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:
Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:
 
Za preuzimanje u .pdf  formatu kliknite ispod: