Izdavanje radne knjižice prvi put (NEZAPOSLENA OSOBA)

 


Puni naziv obrasca:

 Izdavanje radne knjižice prvi put  (NEZAPOSLENA OSOBA)


Nadležna organizacijska jedinica:
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:
 
 Zahtjev za izdavanje radne knjižice      (Kupi se u knjižari);
 Radna knjižica (Kupi se u knjižari);
 2 KM biljega (Kupe se na šalteru pošte);
 CIPS-ovu osobnu iskaznicu na uvid;
 Dokaz o školskoj spremi (svjedodžba – diploma) na uvid (original ili ovjerena kopija).
 

Kontakt podaci:

Mila Jukić, viši referent za ovjeru i prijemne poslove

Tel.: 039/685-707


Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):
 

Naknade za plaćanje:
 

Napomene:

Zahtjev za izdavanje radne knjižice može podnijeti osoba koja je navršila najmanje 15 godina života, te ga popunjava čitko štampanim slovima.


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice: