Izdavanje duplikata radne knjižice

 


Puni naziv obrasca:

 Izdavanje duplikata radne knjižice


Nadležna organizacijska jedinica:
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:
 
 Zahtjev za izdavanje radne knjižice (Kupi se u knjižari);
 Radna knjižica (Kupi se u knjižari);
 CIPS-ovu osobnu iskaznicu na uvid;
 Dokaz o školskoj spremi (svjedodžba – diploma) na uvid (original ili ovjerena kopija);
 Potvrdu o objavljivanju oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u Narodnim novinama Županije 
Zapadnohercegovačke.

Kontakt podaci:
Mila Jukić, viši referent za ovjeru i prijemne poslove 
Tel.: 039/685-707

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):
 

Naknade za plaćanje:
 

Napomene:

Duplikat radne knjižice izdaje se prema mjestu zaposlenja radnika čija je radna knjižica izgubljena, a za nezaposlene prema mjestu prebivališta.


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice: