Poništavanje i zamjenjivanje radne knjižice

 


Puni naziv obrasca:

 Poništavanje i zamjenjivanje radne knjižice


Nadležna organizacijska jedinica:
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:
Ako je došlo do znatnijeg oštećenja radne knjižice, na zahtjev zainteresirane osobe vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova.
 
U novu radnu knjižicu unose se podaci iz stare radne knjižice ili se podaci unose na temelju priloženih isprava:
Zahtjev za izdavanje radne knjižice (Kupi se u knjižari);
Ovjerena kopija osobne iskaznice- na uvid;
Ovjerena kopija svjedodžbe ili diplome o završenoj školi.
 
Ako je radna knjižica oštećena od strane poslodavca, poništavanje vrši organ uprave prema mjestu uposlenja radnika, a za nezaposlenu osobu prema mjestu prebivališta.
 
Kada se pojedine rubrike u radnoj knjižici u cijelosti popune, na zahtjev radnika izdaje se nova radna knjižica uz svu potrebitu dokumentaciju i popunjenu radnu knjižicu.
U novu radnu knjižicu na unutarnjoj strani prednje korice upisuju se riječi: «DRUGA RADNA KNJIŽICA» i registarski broj stare (prve) radne knjižice. 
Stara radna knjižica vraća se radniku, a na unutarnjoj strani prednje korice upisuje se: «IZDATA DRUGA RADNA KNJIŽICA».
 
 

Kontakt podaci:
Mila Jukić, viši referent za ovjeru i prijemne poslove 
Tel.: 039/685-707

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):
 

Naknade za plaćanje:
 

Napomene:

 


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice: